Indície k miestu stretnutia…

indícia 1 indícia 1

indícia 2 indícia 2

indícia 3 indícia 3

indícia 4 indícia 4

indícia 5 indícia 5