Tu končia smeti z Bratislavy, Instarea na exkurzii v spalovni vo Vlčom hrdle

Takto vyzerajú smeti na konci cesty spalovňou

Selfiečko nesmie chýbať.

Selfiečko s komínom

Tomáš Written by:

Manžel, otec a zakladateľ rodinného blogu.

comments powered by Disqus